En

Hjem

Info

Thorax (liggende)

Liggende AP

Thumb thoraxligge Thumb thorax 20ligge

Lejring:
Liggende med ryggen mod pladen og med armene ned langs siden.

Rørkipning:
0°.

Centrering:
I midtlinjen ca. midt på sternums længdeakse.

Kriterier:
Fremstilling af apex pulmones og sinus phrenico-costales. Fremstilling af Th1 - Th10, som tegn på max. inspiration. Fremstilling af lungekartegning helt perifert. Fremstilling af lungekartegning bag ve. ventrikel. Fremstilling af trachea og hovedbronkier og kunne ane carina. Ane columna thoracalis gennem mediastinum/hjerteskyggen. Symmetrisk afstand fra claviklerne til processus spinosi. Bemærkninger: Eksponering under maksimal inspiration, hvis muligt.Udefoto, liggende AP mhp. sondeplacering (voksne)

Thumb d4doc formularer upload 2014 11 thoraxligge Thumb d4doc formularer upload 2014 11 thoraxsonde

Lejring:
Liggende med ryggen mod pladen og med armene ned langs siden.

Rørkipning:
0°.

Centrering:
I midtlinjen ca. nederst på sternums længdeakse.

Kriterier:
Fremstilling af nedre thorax og øvre abdomen, således at cardia og ventriklen er med.

Bemærkning:
Kontrolrøntgen mhp. sondeplacering foretages først, når henvisende afdeling selv har kontroleret placeringen (ifølge "Anlæggelse af fødesonde - Tværgående retningslinie", OUH) og der stadig er tvivl om placeringen. Hvis henvisende afdeling ikke er tilfreds efter kontrolrøntgen, og ønsker yderligere undersøgelser (evt. kontrast indgift), skal dette aftales på lægeplan.